Ondévit -metodista

Mitä on Ondévit?

Ondévit on ranskalaisen insinööri Claude Onillonin kehittämä energiahoidon menetelmä ihmisen fyysisen, mentaalisen ja henkisen tasapainon eheyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ondévitissa hyödynnetään tieteen puolelta kvanttifysiikan lainalaisuuksia sekä ikivanhaa tietoa ja kokemusta siitä, kuinka ihmisen vitaliteetti, terveys ja hyvinvointi ovat suorassa yhteydessä tasapainoiseen olemisen tilaan kaikilla olemassaolon tasoilla. Sairaudet, epäterveet elintavat, emotionaaliset kuormat, vastoinkäymiset tai stressi kuormittavat kokonaisuuttamme aiheuttaen energeettistä epätasapainotilaa, joka kuihduttaa elinvoimaamme sekä mahdollisuuksiamme pysyä terveinä ja elää elämäämme täysipainoisesti omaa itseä kuunnellen ja kunnioittaen. Ondévit auttaa kehoa harmonisoitumaan suhteessa itseensä ja ympäristöön.


Miten Ondévit toimii?

Kehomme tiedostaa paljon enemmän kuin ajattelemme. Käsittelemme suurimman osan elämämme informaatiosta alitajuisesti. Kaikki kokemamme tallentuu aivoihimme ja kehoomme samoin lainalaisuuksin kuin solutason prosessit, jotka toimivat täysin autonomisesti ilman yrittämistä. Sanat, ajatukset ja tunteet ovat samalla tavalla ravintoa elämällemme, kuten ruoka fyysiselle kehollemme. Tietoinen sekä alitajuinen suhteemme sanoihin/asioihin luovat kokemuspohjan elämällemme, joka on lähtökohtana mahdollisuuksillemme. Yhteys sanan alkuperäiseen informaatioenergiaan mahdollistaa täyden potentiaalimme orgaanisina olentoina ja ihmisinä. Ondévit keskittyy energiaan, joka on kehon sanoissa käyttämällä kirjoitetun sanan energiaa yhdessä magnetismin, valon ja sähkön kanssa.

Ondévit-metodin avulla voidaan tarkkaan määritellä sekä mitata missä energeettinen tasapaino rikkoutuu ja miksi. Ondévit-hoito auttaa kokonaisuuttamme itse palauttamaan oman luonnollisen tasapainonsa ja elinvoimansa. Hoito jakautuu kolmeen osaan ja toimii kaikilla näillä allamainituilla tasoilla yhtäaikaisesti:

Fyysinen - makrotaso (näkyvä) ja mikrotaso (solut, molekyylit, atomit)

Mentaalinen - ajatukset, emootiot

Henkinen - oman olemassaolon aistiminen

Ondévit on ainutlaatuinen hoitomenetelmä, jossa epätasapainotilojen kartoittaminen ja testaaminen on jo samalla osa hoitoa ja alku tasapainottumisen prosessille - testin avulla voimavaroja kuluttavat epätasapainoisuudet paikantuvat tarkasti ja samaan aikaan ihmisen elinvoima, energia sekä tietoinen suhde itseen alkavat palautua ja vahvistua. Kartoituksen jälkeen asiakkaalle valmistetaan henkilökohtaiset Ondévit-valmisteet, jotka jatkavat ja syventävät alkanutta prosessia vahvistaen ihmisen omia voimavaroja ja energiaa tasapainon palauttamiseksi.


Mihin apua Ondévitista?


Krooninen väsymys, epäselvät kivut

Ruoansulatusongelmat

Crohnin tauti, vakavat sairaudet

Urheiluvammat, luunmurtumat

Koulu- ja oppimisongelmat, ADHD

Päämäärättömyys, päättämättömyys

Astma, heinänuha ja erinäiset allergiat

Traumaattiset kokemukset

Lääkkeiden sivuvaikutukset

Riippuvuus; alkoholi, tupakointi, huumeet, ruokailutottumukset

Uniongelmat

Suorituskyvyn parantaminen / työ / koulu / urheilu

Suhteet ihmisiin, perhe, työ, ystävät

Masennus, hermostuneisuus

Infektiot

Kuukautiskivut, vaihdevuosivaivat